Har du spørsmål til ny overenskomst kan du sende disse til bistand@farmaceutene.no

Må jeg signere på ny arbeidsavtale?

Fra nyhetsbrev:

Viktig informasjon til medlemmer i NMD/Vitusapotek

Farmaceutene har i dag blitt kontaktet av et medlem som har blitt bedt om å signere på ny arbeidskontrakt, som følge av at ukentlig arbeidstid i NMD/Vitusapotek skal reduseres fra 39 til 37,5 timer i uken. Vi ønsker å komme med litt informasjon i den forbindelse.

Hvis den eneste endringen i kontrakten er en reduksjon av ukentlig arbeidstid, er det uproblematisk å signere. Arbeidsgiver har en plikt til å tilby arbeidsavtale med oppdaterte arbeidstidsbestemmelser, men som arbeidstaker er du ikke forpliktet til å signere. Dette er en ordensbestemmelse, og den nye ukentlige arbeidstiden gjelder uansett. Hvis du ikke signerer, gjelder resten av den gamle arbeidsavtalen.

Andre endringer

Arbeidsgiver har full anledning til å foreslå også andre endringer, men du er ikke forpliktet til å akseptere disse. Endringer i arbeidsavtaler krever enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Dersom du har fått tilsendt en ny arbeidsavtale, og du vurderer å signere, er det derfor viktig at du finner alle forskjeller fra den gjeldende arbeidsavtalen, og at du er enig i de endringer som blir foreslått. Her kan du forhandle. Dersom du oppdager at rettigheter er tatt ut, bør du diskutere om dette skal tas inn igjen i den nye arbeidsavtalen eller ikke, eller om du skal kompenseres for dette tapet.

Dersom du blir presentert for en arbeidsavtale med endret innhold, og du signerer den, så gjelder den nye arbeidsavtalen på vilkårene som fremgår av den. Det er derfor lurt å lese nøye gjennom før du signerer.

Gjelder de gamle eller nye ulempesatsene per november?

Gjelder de nye eller gamle ulempesatsene for meg? (Spørsmål fra november)

Svar

De nye ulempesatsene gjelder fra det tidspunktet du går over til 37,5 timers arbeidsuker. Frem til dette gjelder de gamle satsene.

Hvor mange kvelder per uke?

Har dere fjernet begrensningen på antall kvelder per uke?

Svar

Overenskomsten er ikke endret på dette punkt. Det følger fremdeles av dennes § 3.3 at "Arbeidstiden ordnes slik for den enkelte farmasøyt at arbeidstiden etter kl. 1700 på ukens fem første dager begrenses til høyst 2 ganger per uke, med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om noe annet". Det er altså fremdeles slik at kveldsarbeid skal begrenses til to ganger i ukedagene, med mindre du og din arbeidsgiver er enige om noe annet.

Går jeg ned i lønn ved omleggingen?

I overenskomsten fikk alle medlemmer et generelt tillegg på 3,9 % fra 1. april 2022. Når NMD skal beregne ny lønn ved overgang fra 39 timer inkl. ulempe til 37,5 timer + ulempe beregner de dette fra lønnen vi hadde 31. mars 2022. Jeg synes det høres veldig rart ut at vi skal gå ned i lønn igjen. Er dette riktig?

Svar

Du går ikke ned i lønn når omleggingen skjer. Et av grunnpremissene ved omleggingen fra 39 til 37,5 timers arbeidsuker, var og er at ingen skulle gå ned i lønn, selv om arbeidsitden blir redusert.  Din grunnlønn ble regulert opp med 3,9 % fra 1. april, og det er denne oppjusterte lønnen du beholder når omleggingen i skjer. I tillegg til dette kommer ulempetillegg til utbetaling.

Hva med pausen?

Jeg har et spørsmål som gjelder lunsj; Er den inkludert i arbeidstiden, eller kommer den i tillegg som hos teknikerne? Altså at du må være på jobb 8 timer i arbeidsplanen, men får betalt for 7,5 timer? Kom litt uklart frem.

Svar

Det er ingen endring på innholdet i pausebestemmelsen. Pausen er fortsatt inkludert i arbeidstiden, og skal være til farmasøytens frie disposisjon.

Funksjonstillegg og personlige tillegg

Hei. Jeg er informasjonsfarmasøyt på Vitusapotek X, og får 10 % for det (i tillegg til årslønnen min). Jeg ser at dette i den nye overenskomsten skal legges inn i min faste årslønn. Hva skjer hvis jeg slutter å jobbe som informasjonsfarmasøyt?

Svar

Alle som har funksjonstillegget informasjonsfarmasøyt og førsteprovisortillegget får dette bakt inn i grunnlønnen sin. Dersom du slutter å jobbe som informasjonsfarmasøyt, beholder du den nye (og høyere) årslønnen.