I NMD var forhandlingene preget av gode samtaler mellom partene lokalt, og resultatet var både et lønnsoppgjør i tråd med frontfaget, og enighet om et grundig partssamarbeid gjennom overenskomstperioden.

I VESO har det vært forhandlet om opprettelse av overenskomst gjennom det siste året. Overenskomsten er nå etablert, og VESO er områdeplassert i Spekters område 9. Også i VESO ble det landet et økonomisk resultat i tråd med frontfaget.