Tirsdag 9. april kl 10:30 utvekslet Spekter og SAN tilbud og krav, og åpnet med det hovedoppgjøret 2024.

I fase 1 forhandler partene om A-delen, som gjelder samtlige overenskomster der SAN er part. Partene skal også avtale frister for de lokale forhandlingene.

A-delsforhandlingene forventes sluttført i løpet av onsdag 10. april, og det vil da bli kommunisert ut hvilke friste de lokale parter skal forholde seg til.

Lokale forhandlinger

Når fase 1 (A-del) er sluttført går oppgjøret inn i fase 2 (B-del), der lokale parter skal forhandle både om tekst og økonomi.

De sentrale parter fastsetter frister for de lokale forhandlingene. Der lokale parter ikke kommer til enighet, kan det etterspørres bistand fra de sentrale parter, før forhandlingsfristens utløp.

Når lokale parter har sluttført forhandlingene, med eller uten enighet, går oppgjøret inn i fase 3, der de sentrale parter godkjenner lokale enigheter, og søker å finne løsninger for lokale uenigheter.

SAN har virksomheter i 12 av Spekters 13 forhandlingsområder. Et område lukkes først når det er oppnådd enighet for samtlige B-deler i et forhandlingsområde. Det innebærer at lokale enigheter ikke kan effektueres, før sentrale parter har "lukket sløyfen" for alle virksomheter i samme forhandlingsområde.

Det er først ved brudd i fase 3 det eventuelt konstanteres brudd, og Riksmekler bringes inn i prosessen.