Farmaceutenes foretakstillitsvalgte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF har gjennom mai og juni gjennomført lokale forhandlinger i mellomoppgjøret 2023.

I tillegg er farmasøyter ansatt i andre helseforetak, der Farmaceutene ikke har etablert overenskomst del B, blitt ivaretatt av NITO.

Spekter og SAN signerte 22. juni sentral protokoll for område 10, og det betyr at de lokale resultatene nå kan kommuniseres til medlemmene, og oppgjørene utbetales.

Nærmere informasjon vil bli gitt av FTV m/forhandlingsutvalg.