Den totale rammen ble på 5,2 prosent. For Akademikernes medlemmer betyr dette en lønnsøkning på minimum 3,7 %. Potten som er satt av til lokale forhandlinger er på 1,3 % med virkningstidspunkt 01.07. 24.

 Partene kom til enighet nesten12 timer på overtid. 

— Det har vært krevende forhandlinger. Derfor er vi svært fornøyde med at det er blitt satt av midler til å gjennomføre lokale forhandlinger og at vi har forbedret bestemmelsene om lokal lønnsdannelse for våre medlemmer.  Det er også satt ned et partsarbeid som skal jobbe mer med tematikk som er viktig for Akademikerne, sier Okkenhaug.  

Akademikerne kommune forventer at utvalget vil bidra til å gjøre viktige endringer slik at flere akademikere i Oslo kan få kollektive, lokale forhandlinger frem i tid.