Mandag 22. april klokken 13 åpnet tariffoppgjøret i Oslo kommune. Farmaceutene forhandler som del av Akademikerne Oslo kommune.

 

 

 

Det nye byrådet har satt seg ambisiøse mål innenfor blant annet klima, psykiatri og skole. For å nå disse målene er Oslo kommune avhengig av dyktige ansatte med høy utdanning.

 

 

-- Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg kompetansen de trenger. Oslo trenger blant annet kvalifiserte lektorer i skolene, ingeniører som bidrar til grønn omstilling og psykologer som kan gjøre det bedre for psykisk syke i Oslo, sier Julius Okkenhaug, forhandlingsleder for Akademikerne Oslo kommune.

 

Frontfagspartene har anslått en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,2 %. Dette anslaget er hverken gulv eller tak for etterfølgende tariffoppgjør. Akademikerne mener det er lønnsutviklingen i frontfaget over tid som er normgivende, ikke anslaget hvert år.

 

-- Kampen om høyt utdannet arbeidskraft er stor, og det offentlige må tilby konkurransedyktig lønn for å vinne kampen om hodene.

 

Lokale, kollektive forhandlinger

 

Tariffoppgjøret i år er et hovedoppgjør, som betyr at det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår i tariffavtalen.

 

Oslo har som eneste kommune i landet et gammeldags og sentralisert system, som Akademikerne krever at moderniseres. I resten av landets kommuner, staten og i sykehusene har Akademikernes medlemmer, med unntak av lektorene, lokale, kollektive forhandlinger.

 

-- Oslo kommune har et antikvarisk lønnssystem. Det er på tide at det endres til et lønnssystem som er bedre egnet til å rekruttere og beholde folk med kompetanse som man er helt avhengig av, og som belønner kunnskap, innsats og ansvar, avslutter Okkenhaug.