– Vi er godt fornøyde med at lektorene har blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.

Etter krevende forhandlinger kom Akademikerne, Unio, YS og LO til enighet med KS i årets lønnsoppgjør kvelden 29. april 2023.

Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 5,4 prosent. Og det er en klar prioritering av lektorene, spesielt de med lang erfaring.

– Et lønnsløft er helt nødvendig for å beholde erfarne og faglig sterke lektorer i skolen, sier Leborg. 

i KS-området gjennomførerer foreningene  i Akademikerne kommune, herunder Farmaceutene, kun sentrale forhandlinger om lønnen for omkring 5000 medlemmer som er ansatt som undervisningspersonale i skoleverket. De øvrige medlemmene, omkring 22 0000, har lokale, kollektive lønnsforhandlinger med sine arbeidsgivere (kommune eller fylkeskommune).

– Det var helt avgjørende for oss med et godt oppgjør og at KS viste at de ønsker å bruke lønn for å beholde og rekruttere de med høyest utdanning og lang erfaring, sier Leborg.

Lokale forhandlinger i hovedoppgjøret
 

Akademikerne har også fått gjennomslag for at deler av rammen i den sentrale delen av hovedoppgjøret neste år settes av til lokale forhandlinger. 

– Lokale forhandlinger er viktig for oss. Det gjør at pengene kan brukes på den enkelte skole for å sikre den kompetansen de har behov for, sier Leborg. 

Akademikerne jobber også for en varig endring av lønnssystemet til lektorene, slik at også denne medlemsgruppen skal ha årlige lokale lønnsforhandlinger, slik øvrige deler av medlemsmassen har.