Virke apotek

I Apotek 1 kom man til enighet 30. mai, med en årsramme på 5,25 %.

Boots apotek kom til enighet 31. mai, med en årsramme på 5,0 %.

Spekter

I Spekters forhandlingsområder er Farmaceutene del av SAN.

Farmaceutene er ferdigforhandlet i NMD/Vitusapotek. Resultatet er ikke offentlig ennå, da det er andre SAN-forhandlinger i område 9 som ikke er sluttført lokalt. Fase 3 er foreløpig ikke berammet.

Farmaceutene er også ferdigforhandlet i de fire sykehusapotekforetakene (område 11). Resultatene er ikke offentlig ennå, da bl.a. Farmaceutenes forhandlinger i Sykehusinnkjøp HF og Helseplattformen AS foreløpig ikke er sluttført lokalt. Det er ikke avklart om det blir nødvendig med fase 3-forhandlinger.

Sykehusene (område 10) har forhandligsfrist 16. juni, og foreløpig er det oppnådd enighet i Farmaceutenes forhandlinger med Helse Bergen HF.

Forhandlingene i Norsk helsenett HF (område 4) er brutt lokalt, og fase 3 er berammet mandag 5. juni.

KS - lokale forhandlinger gjenstår

I KS kom man til enighet i det sentrale oppgjøret, med en ramme på 5,4 %.

Flesteparten av Farmaceutene i KS har imidlertid lokale forhandlinger, og disse gjennomføres i hovedsak i august-oktober. Vi oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å delta på Akademikernes kurs.

Staten

I staten kom man til enighet om en ramme på 5,2 %. Fordelingen skjer i lokale forhandlinger i hver virksomhet, disse gjennoføres i hovedsak i august-oktober.