Har du spørsmål til ny overenskomst kan du sende disse til bistand@farmaceutene.no

Gjelder de gamle eller nye ulempesatsene per november?

Gjelder de nye eller gamle ulempesatsene for meg? (Spørsmål fra november)

Svar

De nye ulempesatsene gjelder fra det tidspunktet du går over til 37,5 timers arbeidsuker. Frem til dette gjelder de gamle satsene.

Hvor mange kvelder per uke?

Har dere fjernet begrensningen på antall kvelder per uke?

Svar

Overenskomsten er ikke endret på dette punkt. Det følger fremdeles av dennes § 3.3 at "Arbeidstiden ordnes slik for den enkelte farmasøyt at arbeidstiden etter kl. 1700 på ukens fem første dager begrenses til høyst 2 ganger per uke, med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om noe annet". Det er altså fremdeles slik at kveldsarbeid skal begrenses til to ganger i ukedagene, med mindre du og din arbeidsgiver er enige om noe annet.

Går jeg ned i lønn ved omleggingen?

I overenskomsten fikk alle medlemmer et generelt tillegg på 3,9 % fra 1. april 2022. Når NMD skal beregne ny lønn ved overgang fra 39 timer inkl. ulempe til 37,5 timer + ulempe beregner de dette fra lønnen vi hadde 31. mars 2022. Jeg synes det høres veldig rart ut at vi skal gå ned i lønn igjen. Er dette riktig?

Svar

Du går ikke ned i lønn når omleggingen skjer. Et av grunnpremissene ved omleggingen fra 39 til 37,5 timers arbeidsuker, var og er at ingen skulle gå ned i lønn, selv om arbeidsitden blir redusert.  Din grunnlønn ble regulert opp med 3,9 % fra 1. april, og det er denne oppjusterte lønnen du beholder når omleggingen i skjer. I tillegg til dette kommer ulempetillegg til utbetaling.

Hva med pausen?

Jeg har et spørsmål som gjelder lunsj; Er den inkludert i arbeidstiden, eller kommer den i tillegg som hos teknikerne? Altså at du må være på jobb 8 timer i arbeidsplanen, men får betalt for 7,5 timer? Kom litt uklart frem.

Svar

Det er ingen endring på innholdet i pausebestemmelsen. Pausen er fortsatt inkludert i arbeidstiden, og skal være til farmasøytens frie disposisjon.

Funksjonstillegg og personlige tillegg

Hei. Jeg er informasjonsfarmasøyt på Vitusapotek X, og får 10 % for det (i tillegg til årslønnen min). Jeg ser at dette i den nye overenskomsten skal legges inn i min faste årslønn. Hva skjer hvis jeg slutter å jobbe som informasjonsfarmasøyt?

Svar

Alle som har funksjonstillegget informasjonsfarmasøyt og førsteprovisortillegget får dette bakt inn i grunnlønnen sin. Dersom du slutter å jobbe som informasjonsfarmasøyt, beholder du den nye (og høyere) årslønnen.