{
"Apotek": [
"Frittstående apotek med avtale",
"Frittstående apotek uten avtale",
"Kjede-apotek",
"Nettapotek"
],
"Stat/kommune": [
"Kommunal virksomhet",
"Skoleverket",
"Statlig forvaltning",
"Universitet/høgskole"
],
"Sykehus/sykehusapotek": [
"Annet helseforetak",
"Regionalt helseforetak",
"Sykehus",
"Sykehusapotek"
],
"Øvrig privat": [
"Annet næringsliv",
"Apotekdriftsselskap",
"Forskningsvirksomhet",
"Grossistvirksomhet",
"Ikke-statlig organisasjon (NGO)",
"Legemiddelfirma/konsulentvirksomhet",
"Legemiddelproduksjon"
]
}