Ja, det er ved skifte av arbeidsgiver, eller stilling internt, eller overgang fra midlertidig til fast stilling, du har den beste forhandlingsposisjonen - og en mulighet til å gjøre et ordentlig lønnshopp!

Husk at du alltid bør kontakte bistand@farmaceutene.no FØR du signerer, for en gjennomgang av avtalen og vurdering av lønnskrav. Du kan også ta kontakt med tillitsvalgt på din nye arbeidsplass.

Les mer her...