Farmaceutenes lønnsanbefaling er ikke en forenklet presentasjon av lønnsstatistikken. Grunnlaget for Farmaceutenes lønnsstatistikk innhentes i november/desember (år 1), og bygger på resultate av lønnsoppgjøret våren samme år. Statistikken publiseres i januar/febuar (år 2) - og inneholder dermed data som allerede er nesten ett år gamle.

Dersom farmasøyter ved skifte av jobb bruker lønnsstatistikken som "fasit", aksepteres vilkår i år 2, som kollegaene hadde i år 1. Til dette kommer at nyansatte ofte faller ut av samme års lønnsoppgjør, og først blir inkludert i lønnsoppgjøret år 3.

Ved skifte av jobb er det derfor viktig å være bevisst på det, eller de, lønnsoppgjørene man "mister" som følge av jobbskiftet.

Lønnsanbefalingen kompenserer for dette, og nivået vil derfor ligge noe over statistikken.