Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør, det betyr at det skal forhandles både om tekst, og om økonomi. De ulike tariffområdene har ulike forhandlingsløsninger. Denne artikkelen er ment å gi en oversikt, og lenke til de respektive overenskomstområdene, der du vil finne artikler med mer spisset informasjon nederst på siden.

Frontfaget og TBU

Frontfaget er en modell for lønnsdannelse i Norge, som er basert på at lønnsveksten i konkurranseutsatt industri skal være veiledende for andre sektorerer. Frontfaget representerer norske eksportbedrififter som er utsatt for internasjonal konkurranse og som i mindre grad kan bestemme prisene på produktene sine. Lønnsdannelsen må derfor bidra til et kostandsnivå som ikke avviker for mye fra våre handelsparnere for å sikre konkurranseevnen over tid.

Frontfaget består både av sentralt fremforhandlede tillegg, og et anslagt på hva de samme bedriftene vil gi i lokale forhandlinger. Det som presenteres som et "resultat" fra frontfaget er altså en kvalifisert gjetning. Hva det faktiske resultatet blir, vet man først neste år, når man måler hva bedriftene faktisk gav i lokale tillegg.

Anslaget/spådommen/gjetningen har i mange år truffet ganske godt, men de siste årene (2020-2023) har det vist seg at LO/NHO ikke har truffet – og at det faktiske resultatet i konkurranseutsatt sektor har endt opp høyere enn spådommen.

Nå skal ikke frontfagsanslaget/spådommen være en fasit i det enkelte år, frontfagsmodellen skal være en norm over tid, som legger føringer for hvor mye lønnsvekst den norske økonomien tåler. Systemet med frontfag og koordinering utgjør "frontfagsmodellen/den norske modellen/den nordiske modellen"

Utfordringen vi står overfor er ikke modellen i seg selv, men praktiseringen av modellen. Når andre arbeidsgivere hvert enkelt år omtaler frontfagsANSLAGET som en fasit – og anslaget blir feil, betyr det at andre sektorer taper lønnsutvikling, år etter år etter år.

Rekkefølgen på oppgjørene er at Frontfaget, som tradisjonelt har vært Verksted-/Industrioverenskomsten mellom NHO/Norsk Industri og LO/Fellesforbundet, går i front og er ferdig til første april. Deretter LO/VIRKE, og så følger Spekter-tradisjonell (ikke helseforetak). De offentlige oppgjørene, stat og kommune, følger etter 1. mai, mens Spekter helse (helseforetak) gjerne venter til resultatet i stat/kommune er avsluttet. Tidspunkt for våre forhandlinger avklares gjerne ut fra kapasitetshensyn hos motparten, men også ut fra om vi tror det vil gi drahjelp å se resultater fra andre områder før vi skal forhandle.

Begreper og videoer

Det er en rekke ulike begreper som sirkulerer i forbindelse med lønnsoppgjør/tariffoppgjør, og vi har publisert flere videoer om forhandlinger og begrepene i forhandlingene.

I apotek der det er etablert en såkalt hengavtale på overenskomsten NMD/Vitusapotek, skal medlemmene få det samme som medlemmer ansatt i NMD/Vitusapotek. I tillegg er det full anledning til å gi ytterligere lønnsjustering lokalt.

I apotek der det er etablert en såkalt hengavtale på apotekoverenskomsten i Virke, følger det vanligvis av protokollen at medlemmene skal få det samme som medlemmer ansatt i Apotek 1 eller Boots. I tillegg er det full anledning til å gi ytterligere lønnsjustering lokalt.

 • Forhandlingsperiode: Se Virke - apotekoverenskomsten
 • Forhandlingsfrist: Se Virke - apotekoverenskomsten
 • Status: Se Virke - apotekoverenskomsten
 • Ressursside for overenskomstområdet

KS

NHO

 • Forhandlingsperiode: Ikke fastsatt
 • Forhandlingsfrist: Ikke fastsatt
 • Status: Ikke startet
  • Palla Pharma: Ikke meldt inn
  • Novartis Norge: Ikke meldt inn
  • Mericon: Ikke meldt inn
  • Farmasiet: Ikke meldt inn
  • HP Halden Pharma: Ikke meldt inn
  • Bayer: Ikke meldt inn
  • GE Healthcare: Ikke meldt inn
  • Norsk medisinsk syklotronsenter: Ikke meldt inn
 • Ressursside for overenskomstområdet

Slik forhandlingssystemet i Spekter er lagt opp, blir ikke resultatet offentliggjort før alle SAN-foreningenes forhandlinger i det respektive forhandlingsområde er avsluttet, og "lukket" i en sentral protokoll. Frem til det skjer kan verken arbeidsgiver eller tillitsvalgte avsløre resultatet.

Slik forhandlingssystemet i Spekter er lagt opp, blir ikke resultatet offentliggjort før alle SAN-foreningenes forhandlinger i det respektive forhandlingsområde er avsluttet, og "lukket" i en sentral protokoll. Frem til det skjer kan verken arbeidsgiver eller tillitsvalgte avsløre resultatet.

Slik forhandlingssystemet i Spekter er lagt opp, blir ikke resultatet offentliggjort før alle SAN-foreningenes forhandlinger i det respektive forhandlingsområde er avsluttet, og "lukket" i en sentral protokoll. Frem til det skjer kan verken arbeidsgiver eller tillitsvalgte avsløre resultatet.

Slik forhandlingssystemet i Spekter er lagt opp, blir ikke resultatet offentliggjort før alle SAN-foreningenes forhandlinger i det respektive forhandlingsområde er avsluttet, og "lukket" i en sentral protokoll. Frem til det skjer kan verken arbeidsgiver eller tillitsvalgte avsløre resultatet.

 • Forhandlingsperiode: Ikke fastsatt
 • Forhandlingsfrist: Ikke fastsatt
 • Status: Ikke startet
  • Apotek 1 kjedekontor: Ikke avtalt
  • Alliance healthcare Norge AS (Langhus): Ikke avtalt
  • Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS (kjedekontoret): Ikke avtalt
 • Ressursside for overenskomstområdet