Apotek uten tariffavtale faller ulike kategorier.

Arbeidsgiver er omfattet av en hovedavtale

Størstedelen av norske apotek er medlemmer av en arbeidsgiverorganisasjon som Virke, Spekter eller NHO. Her finnes det hovedavtaler som regulerer opprettelse av overenskomster/tariffavtaler. Forutsatt at vilkårene for å få på plass en avtale er oppfylt, etablerer Farmaceutene tariffavtaler ved disse apotekene.

Arbeidsgiver er ikke omfattet av en hovedavtale

Det er imidlertid også en rekke frittstående apotek som velger å ikke være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. Ved slike apotek må det inngås avtale direkte med Farmaceutene, for å sikre våre medlemmer kollektive rettiheter.

Det er likevel verdt å merke seg to typetilfeller.

Ikke-kjedeeide - men driftes som kjedeapotek

Største delen av de frittstående apotekene i Norge har en avtale om at de driftes som Apotek 1, som Vitusapotek eller som Ditt apotek. I alle tilfellene kan det foreligge avtaler mellom driftselskapet i apoteket og hhv Apotek 1 Gruppen AS eller Norsk Medisinaldepot AS der driftselskapet binder seg til å følge avtalene Apotek 1 eller NMD er bundet av.

At et frittstående apotek forplikter seg til dette overfor Apotek 1 eller NMD, er ikke noe Farmaceutene har innsyn i.

For Farmaceutene er det derfor viktig at disse apotekene også formaliserer sine forpliktelser gjennom å inngå avtale direkte med oss.

Ikke-kjedeeid - driftes ikke som kjedeapotek

De øvrige frittstående apotekene har i utgangspunktet sjelden bundet seg til å følge avtaler, og står helt fritt.

Hva gjør Farmaceutene

Der Farmaceutene blir kjent med at det er medlemmer ansatt på apotek uten tariffavtale, retter vi henvendelse til apoteket med tilbud om å etablere avtale.

Tilbudet innebærer et valg mellom

  • å forplikte seg til å følge Apotekoverenskomsten i Virke
  • å forplikte seg til å følge Norsk medisinaldepots B-del
  • å inngå en helt egen - direkteavtale - skreddersydd for apotekets behov

Hva gjelder inntil avtalen er på plass

Inntil avtale er inngått har ansatte ved disse apotek ingen kollektive rettigheter, og arbeidsgivers styringsrett gjelder innenfor rammene av lovverket.

Det innebærer bl.a. at eventuelle lønnsreguleringer er opp til arbeidsgivers beslutning.