• Myndighetene

    Pådriver

    Farmaceutene deltar aktivt for å fremme gode løsninger i helsepolitiske spørsmål, både nasjonalt og lokalt.

farmasistudenter_illustrasjon_1_of_1.jpg