Målgrupper: Ansatte og tillitsvalgte i Akademisk studieforbunds medlemsforeninger

Tid: Tirsdag 14. mai kl. 12.30–14.45
Sted: Utdanningsforbundet, Lærernes hus, Osterhausgate 4 A, 0187 Oslo

12.30–13.00: Innledning av Mali Hole Skogen fra IKT-Norge
13.00–13.45: Panelsamtale

Moderator: Anne Cathrine Berger.
Lise Selnes, stortingsrepresentant (Ap)
Margret Hagrup, stortingsrepresentant (H)
Sverre Bromander, president i Norges Jurisforbund 
Kjetil Lein, visepresident i NITO
Thomas Nordgård, styremedlem i Utdanningsforbundet

Påmelding: Send e-post til aks@aks.as innen 9. mai.

Skriv om du ønsker å følge temamøtet digitalt (via skjerm).