Farmaceutene dekker nødvendige reiseutgifter, mat og opphold/overnatting.

Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn for å delta på kurs, dekker vi også lønnstapet for medlemmer som er i målgruppen for kurset, der det er spesifisert.

Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon