Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og eventuell rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, hvilken rolle medlemmet har, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalene for de respektive tariffområdene:

Gi beskjed tidlig

Gjennomgående er arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs svært begrenset. Det er imidlertid viktig 1) at du gir beskjed så tidlig som mulig, 2) at du gir beskjed skriftlig, 3) at du ber om skriftlig godkjenning på fri og 4) at eventuelt avslag på fri begrunnes skriftlig av arbeidsgiver.

Hvordan håndtere avslag?

Hvis du har bedt om fri, men får avslag, må du umiddelbart be om å få avslaget skriftlig og begrunnet. Deretter kontakter du oss på kurs@farmaceutene.no og videresender din søknad og det skriftlige avslaget, slik at vi kan vurdere om begrunnelsen holder for å nekte deg fri.

Hvis arbeidsgiver kun gir avslag muntlig, og nekter å gi deg skriftlig begrunnet avslag, oppsummerer du dette i en epost til arbeidsgiver, slik at du selv sikrer dokumentasjonen.