Dersom du er påmeldt et arrangement, men det oppstår forhold som hindrer deg fra å delta, er det viktig at vi får beskjed så rask som mulig. Ved tidlig beskjed vil vi forsøke å nedjustere/avbestille måltider, overnattninger, mv. og på den måten holde kostnader nede.

Gi oss derfor beskjed om:

  • Hvilket kurs gjelder det?
  • Hvorfor kan du ikke delta?

Send e-post til kurs@farmaceutene.no

Ved manglende oppmøte eller sen avmelding, uten gyldig forfallsgrunn, forbeholder vi oss retten til å fakturere påløpte kostnader.