Målgruppe

På- og avtroppende HTV-grupper i de tre kjedeapotekene, samt på- og avtroppende FTV-grupper i de fire offentlig eide sykehusapotekene.

Fagområde

Arbeidsrett. Lønnsforhandlinger. Organisasjon.

Læringsmål

Gjennom aktiv deltakelse og utveksling av erfaringer og forventninger, skal de påtroppende HTV- og FTV-gruppene settes i stand til på best mulig vis å videreføre arbeidet som avtroppende har igangsatt.

Arrangements/kursbeskrivelse

På- og avtroppende HTV-grupper i kjedeapotek og offentlige sykehusapotek inviteres til en heldagssamling for å utveksle erfaringer, for å avklare forventninger, finne samarbeidsformer og planlegge tillitsvalgtsperioden. Kurset vil være en kombinasjon av opplæring, diskusjon og gruppearbeid. Det legges vekt på at de nye tillitsvalgte skal bli kjent med hverandre og sentrale aktører i sekretariatet.

Vi avslutter dagen med felles middag.

Overnatting

Kurset starter kl 10, og deltakere som har lang reisevei kan be om overnatting fra kvelden før kursstart (natten 24. - 25. januar)

I og med at vi avslutter med felles middag, inviteres alle som ønsker også til å overnatte natten 25. - 26. januar.

Styredagene 2023 - 26. og 27. januar

Kurset legges dagen før Farmaceutenes styredager. Styredagene 2023 er et separat arrangement som HTVer og FTVer sterkt oppfordres til å melde seg på. Dersom HTVer/FTVer ikke har anledning, bør vara delta.