Hva mener foreningen?

Farmaceutene jobber for en bedre helsetjeneste hvor flere får tilgang til farmasøytenes kompetanse. Foreningen er en aktiv pådriver, rådgiver og nytenker i helsepolitikken, og vi fremmer målrettede tiltak for folkehelsen.