Nytt år gir nye muligheter, sies det – plutselig er vi over i 2024!

En halv milliard kroner i lyd og lys (!) skjøt nordmenn opp for å feire dette årsskiftet, og når jeg leser at det er mer penger brukt på fyrverkeri i 2023 enn noensinne tidligere, må vel det bety at svært mange føler at de har noe å feire? Eller at vi går inn i et nytt år med glede og optimisme? Ingenting er bedre, og det er selvsagt tross alt mye som er veldig, veldig bra i verdens beste land å bo i.

I 2024 er det hovedoppgjør (forhandling av både tekst og økonomi), og som ansvarlig fagforening legger vi ned mye arbeid og tid i å forberede gode forhandlinger som skal gi resultater for våre medlemmer. Farmaceutene lar seg ikke blende av nyttårsaftens tilsynelatende vakre og bekymringsløse eventyr, men jobber målrettet for å minne om at våre medlemmer fortjener gode arbeidsplasser med gode arbeidsvilkår. De fortjener å ha gode ledere og å ha en forutsigbar arbeidshverdag, med mulighet for faglig oppdatering og spennende utfordringer sammen med kolleger. Vi må dessuten huske på at dyrtid og økte kostnader kan ramme bredt og hardt, og det gjelder også for farmasøyter uansett arbeidssted.

Så godt som ALLE kjenner på at 2023 skrudde godt til, og spådommene sier at mange av de økonomiske utfordringene vil fortsette inn i 2024. Lav kronekurs, økte renter, økte matpriser og dyrere strøm gir bekymring både for farmasøyter og andre, og når vi nå skal inn i perioden hvor arbeidsgivere og arbeidstakere må gi og ta, er det tross alt godt å vite at vi bor i et land hvor tarifforhandlinger og lønnsoppgjør er satt i system. Hvor partene SAMMEN søker å finne løsninger.

Ingen er tjent med at lønnsoppgjørene gir prisgalopp og inflasjon, men det må være forståelig at farmasøyter nå ønsker seg en andel av overskuddet, reallønnsvekst og økt kjøpekraft etter mange år i motsatt retning. Det er faktisk bare rett og rimelig for en yrkesgruppe som hver eneste dag bidrar med sin viktige legemiddelekspertise hos alt fra embetsverk og industri, til primærapotek og kommuner. Regjeringen legger også til grunn at de forventer at befolkningen skal få bedre økonomiske vilkår i 2024, og da forventer vi at alle krefter drar i riktig retning.

Farmaceutene og våre fantastiske tillitsvalgte skal i hvert fall gjøre alt vi kan – vi går mot en spennende vår!

Birgitte Lloyd, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 1/2024)