Hele Norge holder pusten før årets hovedoppgjør. Media fôrer oss med prognoser om hvordan lønnsmottakere skal og bør tilgodeses i tider som er usikre og dyre. Fagorganisasjoner og arbeidsgivere kjemper om spalteplass, og økonomer tipser og tror i alle medier. Det er podkaster og debatter, innlegg og kommentarer, og det er ord og uttrykk som vi mer eller mindre forstår. Frontfag, reallønnsvekst, overheng, kjøpekraft og glidning er blitt tema i lunsjen, og alle venter spent på å se hvor årets forhandlinger tar oss. Blir vi hørt? Blir vi tatt på alvor? Er begge sider av bordet enige om kart og terreng?

Farmaceutene er også på ballen, og har gjennomført vårens tariffkonferanse for sine sentrale tillitsvalgte. Nesten 60 personer var samlet i Oslo for å høre og lære om hva ulike aktører innen farmasi og økonomi mener om veien videre. Studiesteder, arbeidsgivere, bedrifter og fagforeningens egne jurister ga sine betraktninger rundt personellbehov, dyrtid, fag- og bransjeutvikling og ikke minst hva som ligger i god kommunikasjon.

Å få være en del av noe større enn seg selv, er alltid givende. Og alltid viktig. Å treffe engasjerte farmasøyter fra hele landet, som ønsker å lære mer og som engasjerer seg på vegne av fag og profesjon, er en berikelse. Som leder var det stort å ønske velkommen, og se ut over alle de flotte og dyktige farmasøytene som deltok. Det var tillitsvalgte fra alle deler av farmasien, og de hadde reist fra hele Norge for å treffe sine egne. Farmaceutenes mål er at hver og en skal ta med seg følelsen av samhørighet hjem, og at veien inn til oss som jobber sentralt, ikke skal være så lang. Jeg blir ydmyk i møtet med så mange dyktige medlemmer, og det er veldig flott å se at stadig flere engasjerer seg. Takk!

Foreningen vår er kanskje ikke så stor, men den har medlemmer som sitter på helt unik kompetanse, og som gjør en forskjell hver eneste dag. Medlemmene våre finnes blant annet i klinikk, i kommune, i apotek, i akademia, i informasjonsarbeid, i det offentlige og i det private. Nå er det tid for å minne alle arbeidsgivere om hvorfor disse skal lyttes til i årets forhandlinger og hvorfor farmasøyter skal anerkjennes på hvert eneste arbeidssted. Det handler rett og slett om anerkjennelse for jobben som legges ned og ikke minst farmasøytenes egen lønnsidentitet.

Birgitte Lloyd, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 3/2024)