I løpet av én uke fikk Ingvild Kjerkol to rapporter hvor Norges Farmaceutiske Forening har bidratt; rapport fra Helsepersonellkommisjonen og NOU (norsk offentlig utredning) om apotek.

Det er godt å erfare at når Farmaceutene har fremmet kandidater, så blir innspillene våre tatt til følge, og vi blir inkludert. Både kommisjonen og Apoteklovutvalget har krevd ressurser fra representanten vår og fra foreningen, men har latt oss påvirke det viktige arbeidet som legger føringer for fremtiden til alle farmasøyter. De to rapportene er omfattende, og noe vi må bygge vårt videre arbeid på.

Helsepersonellkommisjonen har foreslått tiltak for hvordan man skal utdanne, rekruttere og beholde helsepersonell. Apoteklovutvalget har foreslått tiltak for å legge til rette for nye apotekformer, øke konkurransen mellom apotek og for å styrke apotek som faghandel. Noen tiltak har Farmaceutene vært enige i, andre ikke. La meg presisere: Selv om Farmaceutene har vært med på å utarbeide rapportene, er det ikke slik at vi er enig i alle konklusjonene og forslagene.

Helsepersonellkommisjonen varsler om at vi blir færre helsepersonell per pasient. Det blir derfor viktig å forebygge sykdom og sørge for effektiv behandling. Farmaceutene mener at apotek med farmasøytisk kompetanse er et lavterskeltilbud som kan styrke pasientenes egenomsorg og bidra til bedre folkehelse. Og farmasøytisk kompetanse må selvsagt brukes for å styrke sikker og effektiv legemiddelbruk uavhengig av hvor pasienten er. Farmaceutene jobber for å spre informasjon og kunnskap om dette både lokalt og nasjonalt.

Apoteklovutvalget har sagt at de ønsker å styrke apotek som faghandel. Samtidig vil de som har lest rapporten se at noen av forslagene løsner på en del av kravene rundt organiseringen av apotekdrift. Vi som farmasøyter kan kanskje oppleve at disse kravene er med på å ivareta forsvarligheten i apotek og apotek som faghandel. Utvalget hadde som oppgave å gjøre lovverket mer teknologinøytralt og legge til rette for nye apotekformer. Det medfører at utvalget foreslår å gå bort fra spesifikke krav knyttet til utforming og organisering, alltid under forutsetningen at apotekdriften er faglig forsvarlig.

Når krav til organisering blir mindre spesifikke og rammene blir løsere, blir kravene til oss farmasøyter større. Det er vår profesjon som er apotekenes faglige styrke og alibi. Det er vi som sørger for kvaliteten i apotek og dermed tilliten i befolkningen.

I høring av forslag til ny apoteklov er Farma­ceutene fanebæreren for det farmasifaglige, og vi må si ifra hva vi mener og hvilke konsekvenser vi ser, for det er nå vi kan bli hørt. Farmaceutene har allerede begynt å samle innspill fra medlemmer til forslagene i NOU-en. Medlemmene vi har møtt, har gitt oss mange gode innspill, nye vinklinger, positive og negative effekter av forslagene og mulige løsninger på nye utfordringer. Men vi er ikke ferdige ennå, og vil også ha dine innspill! Følg med på farmaceutene.no, der kommer det mer informasjon om forslagene og muligheter til å fortelle hva du mener.

Urd Andestad, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 1/2023)