Dette er den siste Farmaceutene-lederen jeg skriver i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift før jeg gir vervet videre til et nytt sentralstyre, ledet av en ny leder. Derfor vil jeg gjerne benytte denne anledningen til å takke for meg, alt jeg har fått delta på og ikke minst de fantastiske menneskene jeg har møtt.

Noe av det viktigste jeg har gjort, er å ha dialog med tillitsvalgte på ulike nivåer. De tillitsvalgte er fundamentet i vår forening, som vi bygger ut fra. Uten engasjementet deres hadde foreningen vår hatt svært liten verdi for deg som medlem. Selv om det sjelden er rift om vervet som tillitsvalgt, opplever jeg at når én person først har fått vervet, så tar vedkommende rollen, eier den og står på. De står på for å få orden på det som betyr noe for deg som medlem. Selv om det ikke alltid er lett. Slike tillitsvalgte er mye verdt, og Farmaceutene har mange av dem.

Regionene erstattet kretsene samtidig som jeg begynte som leder, og det var en humpete start. Men det har blitt uendelig mye bedre i løpet av kort tid, og mye av dette skyldes de som har sittet i regionstyrene og hjulpet til i oppstarten. Regionstyrene vokser seg inn i rollen, med små og store initiativ, alt fra kake på Verdens farmasøytdag til stand under Arendalsuka.

Jeg vil også takke alle medlemmer som jeg har fått møte, medlemmer med og uten verv. Noen møtte jeg tilfeldigvis på et kurs eller en arbeidsplass, mange møtte jeg planlagt. Dere har delt deres historier – gode og vonde, deres tanker – små og store; summen av dette har preget meg og arbeidet jeg har gjort. Og mye av dette tar jeg med meg videre.

Som nestleder har jeg hatt med meg Ingun Gjerde i Bergen. Ingun har vært en gullgruve med sin erfaring fra apotek og som hovedtillitsvalgt, hennes fantastiske humor og vilje til å stå på og prøve en gang til.

Det er heller ikke til å komme over at Sentralstyret har gjort en god innsats de siste årene. Det har ikke manglet på gode diskusjoner om til dels vanskelige spørsmål. Dette gjorde seg spesielt gjeldende da foreningen skulle gi en endelig uttalelse til forslag om ny apoteklov. Det var mye som skulle på plass og til dels med korte tidsfrister, midt i sauesanking, vakter og barnefødsler.

Vedkommende som har blitt valgt til å lede Farmaceutene etter meg, er Birgitte Lloyd, apoteker fra Porsgrunn. Det er første gang en apoteker tar rollen som leder i Farmaceutene, men på høy tid. Om det ikke var klart fra før, vil dette en gang for alle virkelig stadfeste at også apotekere hører til i foreningen. Samtidig har Birgitte god fartstid fra Sentralstyret og er oppdatert på alt hun trenger å vite, både om andre aspekter ved foreningen og vel vitende om at Farmaceutene også ivaretar farmasien og farmasøyter utenfor apotek.

Som nestleder får Birgitte med seg Era Gruda, som representerer den yngre garde, med solid ballast fra både NoPSA og EPSA. Sammen har de en enorm entusiasme og engasjement for profesjonen vår, som jeg tror både medlemmer og samarbeidspartnere vil få merke.

Det er med glede og den største trygghet at jeg snart overlater foreningen i deres hender. Velkommen, Birgitte og Era! Lykke til!

Urd Andestad, leder av Farmaceutene