Apotek er en del av helsetjenesten som forvaltes av det private. Altså private eiere som tjener penger på helse. Fra mitt synspunkt er det ingen grunn til å tvile på fagligheten i apotek; alle involverte parter skjønner og forholder seg til at driften av apotek avhenger av at aktørene greier å levere. Befolkningen har høy tillit til apotek, men Apoteklovutvalget skriver at vi har for lite kunnskap om det som skjer i apotek. Dette kan avhjelpes med mer tilsyn.

Mer tilsyn i apotek? Betyr ikke det at vi gjør et slett arbeid i dag?

Til det er svaret nei av flere grunner. De to viktigste er: 1) Dobbeltkontroll eller tilsyn betyr ikke at arbeidet som kontrolleres har lav kvalitet. 2) Hvis det kommer useriøse aktører på markedet som gjør dårlig arbeid, så ønsker vi vel at de skal korrigeres og eventuelt stoppes så fort som mulig?

Med tilsyn får man styrket veiledningen av farmasøyter, apotekere og apotekeiere. Representanter fra staten, som er vår største kunde, kan komme og fortelle oss mer om hva staten forventer å få igjen for det staten betaler.

Flere tilsyn vil gi mer kunnskap om det som faktisk skjer i apotek. Det vil bidra til å synliggjøre det arbeidet som gjøres i det enkelte apotek og på systemnivå i kjeder/samarbeidsapotek for å styrke riktig legemiddelbruk.

Sist, men ikke minst vil vi få kvalitetsstemplet arbeidet som gjøres. Det vil være en ekstern aktør som kommer, observerer og bevitner at det vi leverer, er skikkelig vare. Det vil vise at apotekbransjen, ledelse og ansatte sammen greier å balansere helse og handel, og at apotek er en lønnsom faghandel som lever opp til vårt samfunnsoppdrag og at vi leverer det kundene våre trenger hver dag, hver gang.

Med økt tilsyn og mer veiledning vil vi få mer innsikt i hva som forventes av apotek og dets ansatte. Veiledningen bransjen får, vil gjøre oss bedre og mer presise på våre leveranser til alle våre kunder. Vi kan gå fra å tro at det vi gjør er riktig, til å være nærmere å vite.

Mange i vår bransje ser at apotek har et ubenyttet potensial for å hjelpe innbyggerne til bedre helse. Når bredden av det gode arbeidet og innsatsen i apotek blir synlig, kan det øke anerkjennelsen av det vi allerede gjør og øke aksepten for at apotek får nye oppgaver og roller.

Et økt antall tilsyn som gir reell innsikt i driften av de enkelte apotek, vil være en talende indikator for kvalitet i apotek. Og jeg er ikke i tvil om at bransjen vil skåre høyt. Dette kan gjøre at flere aktører får øynene opp for apotek som en samarbeidspartner; en aktør som kan bidra med kunnskap og ressurser for riktig legemiddelbruk, lokalt, regionalt og nasjonalt. Kanskje mer innsikt og ekstern kvalitetssikring kan la oss maksimere potensialet i apotek som det landsdekkende folkehelsearbeidet det faktisk er?

Noen ser ut til å tro at man driver apotek kun for pengenes skyld, og skjønner ikke at for oss som jobber med apotek i det daglig, enten det er i apoteket, hos grossist eller på servicekontoret, som farmasøyt, apotektekniker, tillitsvalgt eller leder, så kan apotekdrift være et ønske om å fremme folkehelse og riktig legemiddelbruk. Da ser ikke jeg tilsyn som en risiko, men som en hjelp for oss til å fremme apoteks viktige arbeid.

Urd Andestad, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 3/2023)