Hvert år er det lønnsoppgjør. Og bra er det; da forhandler de tillitsvalgte for at farmasøytene på ditt arbeidssted skal få betalt for arbeidet dere gjør, hver dag hele året. Det er tross alt deres arbeid som får hjulene til å gå rundt og gir resultater, enten det er penger i kassa, studenter som består på eksamen eller oppdrag levert på tiden. Resultatet er et samspill mellom de tillitsvalgte og ledelsen og avhenger av hvor godt bedriften gjør det og hvor mye arbeidsgiver er villig til å dele. Det er de kollektive forhandlingene.

Samtidig kan du hvert år be om en lønnssamtale kun for deg. Der du forteller om hvorfor akkurat din innsats er viktig, hvordan den utgjør en forskjell for din arbeidsplass og din arbeidsgiver og hvorfor du er verdt mer enn arbeidsgiver betaler for deg.

Det er svært ulikt hvordan forespørsel om lønnssamtale møtes av nærmeste leder og av bedriften man jobber i, spesielt når man ønsker høyere lønnsøkning enn det felles lønnsoppgjøret. Noen bedrifter forlanger at du har et tilbud om høyere lønn et annet sted før du kanskje kan få høyere lønn der du er. Hvis arbeidsgiver virkelig forlanger at du må ha et annet tilbud i hånden, så innebærer det risiko for at du faktisk slutter. Det innebærer tap av arbeidskraft for arbeidsgiver og økt belastning på de andre ansatte, enten kortvarig eller langvarig. Og hvis man får erstatte den som sluttet og skal ansette en ny, oppdager leder som regel at det ikke er så mange å ta av og at den man ønsker å tilby jobb uansett koster mer enn vedkommende som sluttet; i lønn, i opplæring, men som oftest begge deler.

Mange farmasøyter sier til meg at deres jobb er den beste, og at de ikke kan tenke seg å slutte i den. Samtidig vet de at de hadde fått bedre betalt eller betingelser et annet sted og skulle gjerne sett at lønnen var høyere. Det er en litt kinkig situasjon. Men hvis du syns du har verdens beste jobb, så er sjansen stor for at du gjør den bra og at arbeidsgiver ønsker å ha deg som ansatt. Da virker det ganske merkelig om det eneste alternativ arbeidsgiver kan gi deg for å få høyere lønn, er at du må slutte, spesielt dersom det går over lengre tid.

Lønn i seg selv er en kortvarig motivasjonsfaktor, men anstendig betaling for arbeidet du gjør og normal lønnsutvikling er en hygienefaktor. Noe som må være på plass for at ansatte ikke skal føle seg oversett eller dårlig behandlet, og som et håndfast utslag av at arbeidet man gjør blir verdsatt av nærmeste leder og øverste ledelse.

Lønnsforhandlinger skjer en gang i året, men arbeidet for god lønn pågår hele tiden.

Urd Andestad, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 4/2023