Apotek har vært farmasøyters primære arbeidsplass i over 400 år. Apotek er et sted for råd og veiledning om legemidler og helse. Befolkningen stoler på de ansatte, og apotek har en samfunnskritisk funksjon. Det er et stort ansvar å være del av dette og ha ansvaret for institusjonen som apotek er. I ytterste ledd sitter apotekeren og er ansvarlig for apoteket, både driften og fagligheten. Sammen er apotekerne ansvarlige for legemidler og veiledning om legemidler til hele befolkningen. De er også en av grunnsteinene for faglige apotek og apotek som gode arbeidsplasser. Da trenger vi dyktige apotekere som kan faget sitt, som vet hva apotekerrollen innebærer, som vet hvilken jobb farmasøyter i apotek gjør og som kan bygge sitt apotek som en del av lokalmiljøet. Derfor er gruppen apotekere viktig for Norges Farmaceutiske Forening.

Internt i Farmaceutene har apotekerne et eget forum – Apotekerforum. Apotekerforum er apotekernes stemme innad i foreningen og bidrar med apotekeraspektet i vår politikk og vårt arbeid; hvordan styrke apotekerne og apotekernes rolle.

Apotekere møter små og store utfordringer, i større eller mindre grad; for eksempel vanskelig rekruttering av farmasøyter, lav bemanning i apoteket eller lav inntjening. Slik har det vært lenge, men i slutten av 2021 endret noe seg. Det var de samme temaene, men det som var nytt, var økningen i antall saker som kom til foreningen og intensiteten på tilbakemeldinger og diskusjoner blant medlemmene. I 2022 satte Farmaceutene derfor søkelyset på hvordan apotekerne har det på jobb.

For å danne et grunnlag for videre arbeid, gjennomførte foreningen en spørreundersøkelse blant medlemmer som var eller hadde vært apotekere de siste årene. Det var mange gode tilbakemeldinger, både i form av kommentarer og resultater; apotekerrollen er givende og interessant. Samtidig var det mange apotekere som følte seg splittet mellom rollen som leder og ansatt. De opplevde at høy arbeidsbelastning, underbemanning og begrenset handlingsrom var blant hovedårsakene til dette.

Selv om apotekerjobben oppleves som givende, er det viktig å erkjenne og adressere utfordringene som følger med den. Som fagforening er Farmaceutene opptatt av at arbeidet skal være helsefremmende for medlemmene. Det er viktig å få problemene frem og snakket om. Da er det lettere å finne løsninger og se svakheter i systemet. Det er også en trøst å vite at man ikke er alene.

Undersøkelsen var bare starten av arbeidet. Farmaceutene fulgte opp arbeidet med seminarer og artikler om hva som ligger i begrepet «særlig selvstendig stilling», Arbeidstilsynets tolkning av dette og krav på forsvarlig arbeidsmiljø for apotekere. Samtidig håndterte Farmaceutene selvsagt alle enkeltsaker som kom inn. En av dem endte med at foreningen saksøkte en av kjedene for ugyldig oppsigelse av en apoteker, hvor det til slutt ble inngått forlik.

På høsten ble Apotekerdagen 2022 arrangert. Temaet der var apotekernes rolle og arbeidssituasjon. Dette er en viktig arena for å diskutere utfordringer og finne løsninger på de utfordringene som apotekere møter i sin hverdag.

Norges Farmaceutiske Forenings innsats har vært betydningsfull for å synliggjøre utfordringene apotekere har og møter. Gjennom spørreundersøkelsen, NFTs temanummer, webinarer og Apotekerdagen har foreningen bidratt til å øke bevisstheten rundt apotekernes arbeidssituasjon og fremmet diskusjon for å bedre forholdene for apotekere i Norge. Det har gitt tydelige resultater, blant annet gjennom økt medlemsandel hos apotekere. Nå skal vi bruke vår økte medlemsmasse til å fortsette arbeidet for å styrke apotekere. Fordi gode apotekere gir gode apotek.

Urd Andestad, leder av Farmaceutene

 

PS: Apotekerdagen 2023 arrangeres 28. august. Den er gratis for medlemmer, og påmeldingen har allerede åpnet. Jeg håper vi ses.