Den siste tiden har statsbudsjettet for 2024 fått mye fokus, og Farmaceutene har lett med lykt og lupe etter signaler om at farmasøytisk kompetanse også har fått sin rettmessige plass i dette store og omfattende dokumentet. Farmasøyter sitter med unik legemiddelekspertise og er klare for å bidra til omstillingen i Helse-Norge som alle snakker om. Det er for få hender som skal gjøre for mange helseoppgaver, og det er mangel på helsepersonell på alle områder. Farmasøyter ønsker å bidra til bedret folkehelse og pasientsikkerhet ved å gjøre det vi kan best: kvalitetssikre trygg og riktig legemiddelbruk.

Norges Farmaceutiske Forening fikk en ­invitasjon til å dele vårt budskap med politikere i helse- og omsorgskomiteen under høringen i Stortinget 16. oktober. Foreningens rådgiver, Hanne Sandberg, og jeg brukte all vår tid foran komiteen til å fortelle om vår unike kompetanse som i mye større grad bør benyttes både i primær- og spesialisthelsetjenesten. På sykehus, i institusjoner, i hjemmesykepleie, i tverrfaglige helseteam og på fastlegekontor. Vi er legemiddelrådgivere, bidragsytere til gode legemiddelrutiner, garantister for velfungerende instruksverk og ikke minst kan vi hjelpe legemiddelbrukere til å få en riktig og optimal legemiddelbehandling. Vårt gjentakende budskap var (og er): Bruk oss – det kommer til å lønne seg! Fremover vil vi fortsette arbeidet med å spre ordet inn til politikere og myndigheter – vi gir oss ikke!

I mitt virke som leder i snaue to måneder, har jeg fått treffe og møte en enorm mengde med dyktige farmasøytkolleger som hver dag gjør en forskjell. Jeg lærer noe nytt daglig, og er uendelig imponert over all kompetansen og den iboende iveren til våre medlemmer, som alle brenner for farmasien og hele vår brede fagkunnskap. Jeg har truffet farmasøytkolleger i industri, i embetsverk, i helseforetak, i kommunehelsetjenesten, i alle deler av apotekbransjen, på studiesteder, i interesseorganisasjoner og i humanitært arbeid. I innland og utland. Vi er mange, og vi er utrolig dyktige!

I slutten av oktober er Farmaceutene ­vertskap for generalforsamlingen til Employed Community Pharmacists in Europe (EPhEU). Målet for EPhEU er et godt samarbeid på tvers av Europa, og med verden rundt oss i stadig nye humanitære kriser, gir det en ekstra dimensjon at ­organisasjonen setter farmasøytisk bistand høyt på dagsordenen. Farmasøyter trengs overalt der legemidler brukes og diskuteres, og med utfordringene som blant annet krig og naturkatastrofer gir, er det vårt ønske at farmasøyter skal bidra med det som er nødvendig, når det er nødvendig og med den kompetansen som er nødvendig. Norges Farmaceutiske Forening har vært en viktig medspiller for kampanjen Medicines to Ukraine (Vipps 725318), og denne har vist seg å være så godt organisert og riktig målrettet at International Pharmaceutical Federation (FIP) har tatt initiativet videre ut i resten av verden. Dette er vi veldig glade for og stolte av, og vi gleder oss over at farmasøyter kan få være med på å sikre nødvendig legemiddelforsyning og bruke sin farmasøytiske kompetanse til beste for menn&esker i nød og krise.

Farmasøyter bidrar og gjør en forskjell overalt.

Birgitte Lloyd, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 8/2023)