Det er vanskelig for en fagforeningsleder å skrive en leder på våren uten å snakke om lønn og arbeidsvilkår: Det er forhandlinger, og i år skal man diskutere både teksten i tariff­avtalen og lønnsoppgjør.

Farmaceutene har mange tariffavtaler med ulike arbeidsgivere hvor det jobber farmasøyter; i de fleste apotek, i flere industribedrifter og for alle offentlige ansatte. Avtalene har tillitsvalgte for ­Farmaceutene forhandlet frem over flere år, og fordi det er kollektive forhandlinger, stiller vi ­sterkere enn hver enkelt av oss ville gjort alene. Tariff­avtalene gir deg som arbeidstaker flere og bedre rettigheter i arbeidsforholdet enn det som er pålagt i ­arbeidsmiljøloven. En tariffavtale gir også rett til informasjon om hva som skjer i bedriften, og ­innflytelse på avgjørelser som har med de ansatte å gjøre.

Forberedelsene til oppgjøret har pågått lenge, men spisser seg nå til. Det er spennende å følge våre tillitsvalgte når de forbereder seg. Det er mange likhetstrekk, men det jeg ser best, er engasje­mentet de viser og ønsket om å gjøre det bra. Ikke for sin egen del, men for alle farmasøytene de ­representerer. Og iveren etter å vise at ­farmasøytene har en verdi for arbeidsgiver, som bør ­belønnes, slik at man kan beholde farmasøyter som er ansatt og rekruttere flere.

Den innsatsen de legger ned i arbeidet, med lange dager i møterom og på Teams, er uvurderlig for oss som forening og for alle våre medlemmer. Her ofres både arbeidstid og fritid. Det er innsatsen til de tillitsvalgte og deres forgjengere som gjør at vi i dag har tariffavtaler som gir oss bedre arbeidsvilkår. Goder som arbeidsgiver ikke bare kan ta bort.

Noe annet som er likt, er den støtten de får fra ­Farmaceutene sentralt. Forhandlingssjefen med sitt team som bidrar til at de som skal forhandle har relevant informasjon, har fått opplæring i ­forhandlingsteknikk og diskutert kontekst og ­tanker rundt oppgjøret.

Hva er da ulikt? En av de største forskjellene er nok arbeidsgiver. Når jeg prater med tillitsvalgte, er det av og til noen som er oppgitt fordi de føler at de får til mindre enn andre tillitsvalgte. De lurer på om de selv er årsaken til det. Men en forhandling må bestå av minst to parter, ikke bare våre tillitsvalgte, men også representanter fra arbeidsgiver. Det er derfor ikke bare innsatsen til våre tillitsvalgte som teller, det er også mottagelsen hos den andre parten. Arbeidsgiverne må se verdien av sine farmasøyter og være villige til å gi noe for den, enten lønn eller andre goder. Da skaper man et godt grunnlag for at forhandlingene foregår mellom likeverdige partner og man blir lettere enige om avtaler og vilkår som styrker de ansatte og bedriften.

Lykke til i forhandlingene. Vi setter stor pris på ­innsatsen deres.

Urd Andestad, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 4/2022)