Statsbudsjettet har kommet, og høringene er avholdt. Det er harde prioriteringer som regjeringen er nødt til å gjøre; mange ulike poster skal balanseres mot hverandre. Uten videre kjennskap til de andre områdene tenker jeg at helse- og omsorgsbudsjettet må være et av de vanskeligste områdene. Brukerorganisasjonene ber om å få sine sykdommer og tilstander prioritert, helseprofesjonene har ønsker for sine områder, bransjeorganisasjonene spør om å bli spart, og de ideelle organisasjonene spør etter forutsigbarhet. Det er for mange gode formål, og pengene strekker bare ikke til. Det er også begrenset med byråkrater som kan jobbe med de ulike områdene og sørge for gjennomføring.

I høringen til statsbudsjettet takket Farmaceutene for fortsatt finansiering av medisinstartsamtaler og for penger til beredskapslageret. Samtidig har vi bedt om mer; prioritering av ny antibiotikastrategi og voksenvaksinasjonsprogram, samt mer bruk av farmasøytisk kompetanse. Og da har vi ikke engang nevnt alt det andre: mangelen på legemidler, farmasøyter, leger, kliniske studier, forskning på egen profesjon og økt bruk av dyrere legemidler. Det er så mye som burde vært bedre at man kan bli trist av mindre.

Denne høsten har jeg vært så heldig å få møte farmasøyter fra flere deler av verden; Norden, Europa, Afrika og Amerika. Det som har fascinert meg er at mange av landene har de samme problemene:
Norge er ikke alene om å slite med legemiddelmangel.
Vi er ikke alene om å ha dårlig tilgang på farmasøyter.

Det er så enkelt å tro at de utfordringene vi opplever, er våre alene, kanskje fordi vi er utenfor EU og fordi vi er små. De andre landene har større industri, flere mennesker, andre måter å organisere helsevesenet på og andre politikere. Vi tenker at det gjør dem bedre stilt, men i realiteten er mye av det vi opplever felles utfordringer. Det betyr at problemene våre ikke nødvendigvis kan løses lokalt. Og hvis de kan løses lokalt, betyr det at vi har mange land som kan prøve ulike løsninger.

I høst hadde vi Apotekerdagen. Der var over 40 apotekere fra hele landet og forskjellige apotek samlet. Uavhengig av størrelse og beliggenhet delte de mange av de samme utfordringene. På Apotekerdagen delte de sine erfaringer rundt hverdagen som apoteker og hva de gjorde for å få hverdagen til å gå bedre. Det var viktig lærdom i det arbeidet.

Det er ingen trøst å være flere om et problem, men det er en styrke, for da kan man løse det sammen. Farmaceutene står sammen. Vi står sammen med pasienter, med kollegaer, med arbeidsgiver, med andre helseprofesjoner og med farmasøyter fra andre land for å dele ideer og erfaringer, og prøve løsninger sammen.

Urd Andestad, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 8/2022)