Det sårer å bli anklaget som humbugselger. De fleste farmasøyter jobber i skillet mellom handel og helse, enten i apotek eller i industri. Men arbeidsstedet vårt gjør oss ikke til kremmere eller kvakksalvere, det er eventuelt hvordan vi oppfører oss.

Farmasøyter har levd i skjæringspunktet mellom handel og helse siden apotekets opprinnelse. Det har alltid vært og vil alltid være en debatt om produktene som selges, om rådene som gis, om farmasøytene greier å balansere mellom pasientens og apotekeierens interesser, og hvorvidt apotekene tjener penger på å selge produkter folk egentlig ikke trenger. Og det er bra med diskusjon. Da får apotekbransjen anledning til å se på egen praksis fra andres synspunkt, og eventuelt gjøre justeringer.

Mellom oppblussene i media, er det viktig at farmasøyter bidrar til den interne selvjustisen gjennom å gi tilbakemeldinger på apotek som en faghandel. Er det produkter som ikke bør være der? Gis det råd som ikke er faglig begrunnet? Ved å være kritiske til vår egen bransje og drift, står vi sterkere når andre vender sitt blikk mot apotekene. Og om produktene ikke er blitt tatt bort eller praksisen er endret, så kan farmasøyten i alle fall si at dette er det meldt ifra om.

Befolkningen har høy tilliten til apotek og til farmasøyter. Tillit kommer ikke av seg selv, og den skapes heller ikke gjennom markedsføring. Den hadde heller ikke bestått hvis farmasøyter konstant dyttet unødvendige produkter på de som kommer inn døren på apoteket. Tilliten man ser år etter år, kommer av all den veiledningen og informasjonen som gis hver dag. Den kommer av at farmasøyter i apotek gir kundene hjelp til egenomsorg, at de får informasjon om legemidlene sine, at de får løst problemer før de oppstår, at kundene opplever farmasøyter som nesten alltid finner en løsning eller noe de leter etter, til tross for at apoteket kanskje ikke har det selv.

For farmasøyter i apotek driver ikke salg; vi informerer og veileder.

Helsepersonelloven sier at helsepersonell, som farmasøyter jo er, ikke skal påføre pasienter unødvendige utgifter. Dette er farmasøyters integritet. Uavhengig av denne loven ruver faglig stolthet høyt hos farmasøyter. Selv om det er selve produktsalget som gir penger til livets opphold og apotekets drift, er det den farmasøytiske kompetansen og rådgivningen som gjør at kundene kommer tilbake til apoteket, også for å kjøpe handelsvarer. Det er dette som gjør at farmasøyter syns det er givende å jobbe i apotek og som gjør apoteket levedyktig over tid. Kundene ser at farmasøyters råd og veiledning hjelper, lindrer og forhindrer sykdom og sparer ressurser for dem og helsevesenet. Kundene ser at farmasøyters råd og veiledning hjelper, lindrer og forhindrer sykdom og sparer ressurser for dem og helsevesenet.

Farmasøytens oppgave er å sørge for faglig og ­nøytral veiledning til de som kommer på apoteket, uavhengig av varene som er der. Det har vi gjort i over 400 år, og det skal vi fortsette å gjøre.

Urd Andestad, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 5/2022)