Noe av det første Ingvild Kjerkol gjorde som helse- og omsorgsminister for snart ett år siden, var å nedsette en helsepersonellkommisjon. Denne kommisjonen har fått som oppdrag å se på hvordan man kan rekruttere, beholde og utdanne helsepersonell til fremtiden. Blant alle sykepleierne og legene i kommisjonen har Norges Farmaceutiske Forening fått med en farmasøyt. Det var viktig for oss.

I motsetning til andre helseprofesjoner jobber 97 prosent utenfor helse- og omsorgstjenestene, og hos private, kommersielle aktører. Det gjør at situasjonen vår er annerledes og at vi har andre erfaringer som er nyttige for kommisjonen. Det gjør også at man bør se på andre tiltak for å rekruttere, utdanne og beholde farmasøyter.

Å bli sett og brukt

Farmasøyter er faktisk helsepersonell. Ingen bestrider det, men bevisstheten om at farmasøyter faktisk utfører helsetjenester både i og utenfor apotek mangler. I Norge er det nå over 50 helseprofesjoner. Allikevel snakkes det nesten kun om sykepleiere og leger. Hvis noen flere nevnes, så er det helsefagarbeidere. Ja, helsefagarbeiderne, sykepleierne og legene er flest og tar unna mye av arbeidet, men det er nødvendig å snakke om de andre profesjonene også. Det arbeidet vi gjør er spesialisert; vi er spesialister på områder der legene og sykepleierne har begrenset kunnskap.

Videre- og etterutdanning

Farmasi og farmasøyter er en profesjon med stort potensial. Etter lønn til de ansatte, er legemidler den største innsatsfaktoren i helse- og omsorgsvesenet. Det å bruke legemidler trygt og riktig kan spare samfunnet for mye sykdom og for tidlig død. Verden er i stadig forandring, og endringer skjer raskere og raskere. Det betyr at vi som profesjon må endre og utvikle oss, og det skjer først og fremst gjennom videre- og etterutdanning.

Foruten doktorgradsarbeid, har vi i dag kun en videreutdanning for farmasøyter. Det er for lite til å kunne videreutvikle vår profesjon og bruken av vår kunnskap i takt med dagens utvikling. Det å ha kompetansehevende løp på tvers av arbeidsplasser og sektorer vil bidra til å sikre forsyningen av farmasøyter og en fremtidsrettet og oppdatert profesjon.

Det kan virke som en ønskedrøm, men i England har de innført nettopp dette; videreutdanning for alle farmasøyter, enten de jobber på sykehus, primærapotek eller fastlegekontoret. Slik har farmasøyter tilgang til kompetanseutvikling uavhengig av arbeidsgiver. Det gjør at de også kan fortsette utdanningsløpet selv om de bytter jobb. Og arbeidsgiverne, de får tilgang til farmasøyter med videreutdanning, og må ikke starte på nytt hver gang de ansetter en ny farmasøyt.

Farmaceutene har en del innspill og erfaringer som vi deler med kommisjonen. Gjennom disse går det en rød tråd; slipp farmasøytene til, og la oss bidra til bedre helse.

Urd Andestad, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 6/2022)