Når to eller flere farmasøyter møtes eller prates, er det ett ord som gjerne dukker opp i løpet av samtalen; apotek. For apotek er en viktig bransje for oss farmasøyter. Vi har en tilknytning til apotekene, både historisk og gjennom studiene med praksis i apotek. Vi har en formening om hva apotek skal være og ikke være, hva farmasøyter på apotek bør gjøre og ikke gjøre.

Farmasøytene bygde apotekbransjen, og i apoteket var hele legemiddelkjeden; det var forskning, utvikling, produksjon, utlevering, informasjon og bivirkningsovervåkning på ett og samme sted. Ettersom verden har utviklet seg og det har blitt flere krav, er det for det meste distribusjon og informasjon som er igjen i apotek, de andre delene av kjeden er spesialisert ut i andre ledd. Og med har det fulgt farmasøyter, slik at vi nå også har farmasøyter utenfor apotek. Men selv om farmasøyten forlater apoteket, forlater ikke apoteket farmasøyten. Apotek er en stor kilde til riktig legemiddelbruk og som bransje påvirker apotek vår profesjon.

Apotek er viktig for riktig legemiddelbruk

Apotek har gått fra å være hele legemiddelkjeden til å bli en liten del av den. Men apoteket er fremdeles et essensielt ledd fordi det er her møtet med sluttbrukeren skjer. Det er her farmasøyten skal omsette all kunnskapen sin om legemidlet til verdi for legemiddelbrukeren og gi riktig og trygg legemiddelbruk. Når pasienten trenger et legemiddel for å oppnå behandlingsmålet sitt, er det faktisk apotekfarmasøyten alt avhenger av; dersom pasienten ikke bruker legemidlet sitt riktig, kunne man nesten like godt vært alle helsetjenester før apotekbesøket foruten. Det er liten vits i å vite at man har høyt blodtrykk, hvis man ikke får det ned. Og for legemiddelbrukeren er farmasøyten i apoteket den mest tilgjengelige kilden til kvalitetssikret og persontilpasset legemiddelinformasjon.

Apotek er viktig for oss som profesjon

Apotek er vårt utstillingsvindu mot omverdenen. Det er her farmasøyter kan vise kunnskapen sin og på den måten promotere farmasøyter, slik at tittelen farmasøyt blir et kvalitetsstempel. Apotek er Norges største arbeidsplass for farmasøyter. Bransjen har derfor betydning for oss som profesjon. Når apoteket får nye arbeidsoppgaver, så får farmasøyten også nye arbeidsoppgaver. Det påvirker utdanningen vår, hvordan vi og andre ser oss og relevans for andre arbeidssteder. Forventningene til farmasøyter i apotek gjenspeiles til andre farmasøyter. Tilgangen til farmasøyter utenfor apotek påvirkes av antall farmasøyter i apotek. En viktig del for den enkelte farmasøyt er imidlertid arbeidsvilkårene og lønn i apotek. Arbeidsforhold i apotek har betydning for hva farmasøyter forventer og dermed oppnår ved ansettelse i andre sektorer. Dette påvirker igjen hva andre farmasøyter kan oppnå ved ansettelse, uavhengig om de kommer fra apotek eller ikke.

Med blant annet dette i tankene har Farmaceutene valgt ut arbeidsforhold i apotek som et fokusområde for 2022. Starten på dette arbeidet har vært en spørreundersøkelse til apotekerne om deres arbeidsforhold og drift av apotek. Deler av svarene er nå analysert og kommentert i dette tidsskriftet. Delen av undersøkelsen som er analysert, tyder på at blant apotekets fysiske rammer så er det bemanning som har betydning for om apotekeren opplever jobben som en helsemessig belastning.

Vi trenger å vite mer om hvordan det er å være farmasøyt på apotek. Farmaceutene jobber fortsatt med å analysere data fra apotekerundersøkelsen, og forbereder i tillegg en ny spørreundersøkelse som skal gå til farmasøyter som arbeider i apotek.

Farmaceutene mener at farmasøyter i apotek bør fortsette å være Norges viktigste kilde til legemiddelinformasjon og et lavterskeltilbud i helsetjenesten. Da må apotek være en faglig engasjerende og spennende arbeidsplass for farmasøyter med gode arbeidsvilkår. Det er viktig for farmasøytene, apotek og ikke minst legemiddelbrukerne.

Urd Andestad, leder av Farmaceutene

(Publisert i NFT nr. 3/2022)