Lønnsstatistikken etter 2022-oppgjøret er nå klar. Den viser et øyeblikksbilde fra november 2022.

Statistikken viser følgende gjennomsnittslønn:

  • Reseptarfarmasøyter: Kr. 579 000
  • Provisorfarmasøyer: Kr. 701 000
  • PhD/Dr.Scient: Kr. 775 000
  • Apotekere: Kr. 845 000
  • Reseptarfarmasøyter (2022-kullet): Kr. 505 000 
  • Provisorfarmasøyter (2022-kullet): Kr. 599 000

Her kan du se resten av statistikken (krever innlogging).

Vår anbefaling - prøv lønnskalkulatoren

Basert på tall den nye lønnsstatistikken, har vi oppdatert vår lønnsanbefaling.

Farmaceutene mener at ingen nyutdannede provisorfarmasøyter bør akseptere dårligere årslønn en kr. 605 000, og at ingen nyutdannede reseptarfarmasøyter bør akseptere dårligere årslønn enn kr. 520 000.

Farmaceutens lønnsanbefaling er ikke en forenklet presentasjon av lønnsstatistikken. Grunnlaget for Farmaceutenes lønnsstatistikk innhentes i november/desember (2022), og bygger på resultate av lønnsoppgjøret våren samme år. Statistikken publiseres i januar/febuar (2023) - og inneholder dermed data som allerede er nesten ett år gamle.

Dersom farmasøyter ved skifte av jobb bruker lønnsstatistikken som "fasit", aksepteres vilkår i 2023, som kollegaene hadde i 2022. Til dette kommer at nyansatte ofte faller ut av samme års lønnsoppgjør, og først blir inkludert i lønnsoppgjøret 2024.

Ved skifte av jobb er det derfor viktig å være bevisst på det, eller de, lønnsoppgjørene man "mister" som følge av jobbskiftet.

Lønnsanbefalingen kompenserer for dette, og nivået vil derfor ligge noe over statistikken.

Lønnssamtale

Uansett hvordan du ligger an lønnsmessig, kan det være lurt å be om en lønnssamtale. I en lønnssamtale kan du og din leder snakke om lønn, lønnsutvikling, og hvilke grep dere i fellesskap kan gjøre for at du skal få en bedre lønnsutvikling. Dette er ikke en lønnssforhandling, og det trenger ikke å følge med penger fra en lønnssamtale. Lønnssamtalen danner imidlertid et nødvendig grunnlag for din fremtidige lønnsutvikling.