Målgruppe

FTV-grupper, HTV-grupper, plasstillitsvalgte i sykehusapotek og regionstillitsvalgte fra de tre kjedeapotekene, samt andre topptillitsvalgte.

Fagområde

Arbeidsrett. Lønnsforhandlinger. Organisasjon.

Læringsmål

Gjennom aktiv deltakelse og utveksling av erfaringer og forventninger, skal de deltakerne settes i stand til på best mulig vis å oppnå gode betingelser for sine medlemmer.

Arrangements/kursbeskrivelse

Kurset blir en blanding av plenarsesjoner og virksomhetsvise gruppesesjoner. Dag to av samlingen vil bestå av Tariffkonferansen 2023 - den offentlige delen. Dag to avsluttes med tariffpolitiske diskusjoner for Farmaceutene.