Målgruppe

Kurs for tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte som arbeider i Akademia
Ved flere antall påmeldte enn vi ha plasser, vil tillitsvalgte bli prioritert.

Fagområde

Tariff, stat

Læringsmål

Felles erfaringsutveksling på tvers av arbeidsplasser i sektoren, evaluering av lønnsoppgjør og oppdatert kunnskap om avtaleverket i staten

Kursbeskrivelse

Vi ønsker velkommen til kurs i Budapest for tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte som arbeider i Akademia. Dette er en god mulighet for å treffes på tvers av arbeidsplasser, utveksle erfaringer og drøfte problemstillinger som er aktuelle for sektoren.

Det faglige programmet vil bli løpende oppdatert