Målgruppe
Medlemmer av Farmaceutenes arbeidslivsutvalg, som er topptillitsvalgte fra ulike sektorer.

Fagområde
Økonomi, helsepolitikk, arbeidslivspolitikk, EU-rett, lønnsdannelse

Læringsmål
Deltakerne skal få en dypere forståelse for hvordan EU innvirker på arbeidshverdagen og rammevilkårene norske farmasøyter jobber etter, og kunne implementere denne kunnskapen i forbindelse med lønns- og tarifforhandlinger.

Kursbeskrivelse
Farmaceutenes arbeidslivsutvalg er tillagt den overordnede rådgivningsfunksjonen for Farmaceutenes tariffpolitikk, på tvers av alle tariffområder, i dette ligger også utvikling av Farmaceutenes arbeidslivspolitikk på det statlige området. Høstseminaret 2023 er lagt til Brussel, med planlagte besøk hos, og innlegg fra, relevante institusjoner:

  • Norges ambassade
    • Helseråden og arbeidsråden
  • PGEU
  • Europakommisjonen
    • Nasjonal vaksineekspert
  • Europabevegelsen

Overordnet tematikk er knyttet til forholdet Norge-EU, og deltakerne vil både være tilhørere og aktivt deltakende i å utvikle kompetanse på området.