Målgruppe

Hovedtillitsvalgte/forhandlingsutvalg i apotekkjedene

Fagområde

Arbeidsrett, organisasjonsutvikling, forhandlinger

Læringsmål

Evalueringskonferansen skal legge til rette for gjensidig erfaringsutveksling og læring, basert på de erfaringer de respektive forhandlingsutvalg har gjort seg i årets forhandlinger. Det vil også bli lagt opp til opplæring i prosjektstyringsverktøy, samt opplæring basert på de behov som måtte materialiseres.

Kursbeskrivelse

Evalueringskonferansen er et viktig møtested for hovedtillitsvalgtsgruppene i etterkant av lønnsoppgjøret.