Målgruppe
FTV-grupper, HTV-grupper, plasstillitsvalgte i sykehusapotek og regionstillitsvalgte fra de tre kjedeapotekene, samt andre topptillitsvalgte.

Fagområde
Arbeidsrett. Lønnsforhandlinger. Organisasjon.

Læringsmål
Gjennom aktiv deltakelse og utveksling av erfaringer og forventninger, skal de deltakerne settes i stand til på best mulig vis å oppnå gode betingelser for sine medlemmer.

Kursbeskrivelse
Kurset blir en blanding av plenumsopplæring og virksomhetsvise gruppesesjoner. Dag en settes av til felles opplæring. Dag to settes av virksomhetsvise arbeider med egen B-del/overenskomst, under veiledning fra Farmaceutenes jurister.