Målgruppe

  • Medlemmer av Farmaceutene som er valgt som ansattrepresentanter, eller vara, for styret i virksomheten der de er ansatt.
  • Medlemmer av Farmaceutene som planlegger å stille som ansattrepresentanter, eller vara, for styret i virksomheten der de er ansatt.
  • Farmaceutenes sentralstyremedlemmer.
  • Hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte i virksomheter der medlemmer av Farmaceutene er valgt som ansattrepresentanter, eller vara, for styret i virksomheten.

Det er begrenset med plasser, og ved overtegning vil vi prioritere medlemmer som pt innehar verv.

Fagområde
Selskapsrett, Økonomi, Styrearbeid, Samhandling, Påvirkning

Læringsmål

  • Deltakerne skal få forståelse for hvilke roller som ligger i styrearbeid, styrets oppgaver, hvilke saker styret skal behandle, og hvilke forpliktelser og ansvar som følger av vervet.
  • Deltakerne skal videre får grunnleggende forståelse for budsjett og regnskapsrapporter, og generell risikoforståelse.
  • Deltakerne skal få grunnlag for å vurdere fordeler og ulemper ved at tillitsvalgt også innehar styreverv.

 

Kursbeskrivelse
Gjennom Styredagene setter Farmaceutene fokus på hvilke rettigheter og plikter man har som ansattrepresentant i virksomhetsstyrer. Vi inkluderer også foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte for de samme virksomhetene, og vil se på fordeler/ulemper ved å kombinere, eller skille, rollene. FTV/HTV og ansattrepresentanter både kan og bør spille hverandre gode – til beste for virksomheten og arbeidstakerne/medlemmene.

Påmeldingsfrist 18. desember 2023