Målgruppe

FTV-gruppene fra helseforetakene m/vara
Forhandlingsutvalgene fra helseforetakene

Fagområde

Forhandlinger, Arbeidsrett, Medbestemmelse

Læringsmål

Deltakerne skal gjennom foredrag, erfaringsutveksling og diskusjoner reflektere over gjennomføringen av lønnsoppgjøret 2023, og basert på dette tilegne seg kunnskap om hvordan hovedoppgjøret 2024 kan legges an.

Kursbeskrivelse

For å evaluere og oppsummere lønnsoppgjøret 2023, inviterer vi til evalueringskonferanse for forhandlingsutvalgene og FTV-gruppene i helseforetak.

I løpet av konferansen legges det opp til erfaringsutveksling, opplæring og nettverksbygging. Vi tar også sikte på innlegg fra Sveriges Farmaceuter om utviklingen i svensk sykehusfarmasi.