Norges Farmaceutiske Forening, Farmaceutene har deltatt i apotekutvalget ved leder Urd Andestad.

— Det har vært et mål for arbeidet til Farmaceutene at apotek som faghandel blir styrket. Det synes jeg vi har fått til; rapporten foreslår blant annet konkrete tiltak som går på styrking av kompetanse. I rapporten er det ikke tvil om at farmasøytisk kompetanse og kvalitet er viktig i apotek og at farmasøyter i apotek bidrar til å oppnå de legemiddelpolitiske målsetningene.

— Rapporten burde imidlertid hatt konkrete forslag til hvordan farmasøytisk kunnskap kan brukes for å fremme riktig legemiddelbruk og understøtte pasientens helsetjeneste. Perspektivmeldingen forteller at Norge kommer til å mangle helsepersonell og mediebildet viser at det allerede er en realitet. Da må vi se på hvilken rolle farmasøyter som helsepersonell i apotek kan ha; hvordan kan vi bidra til at befolkningen får helsetjenestene og oppfølgingen som er nødvendig? 

— Bakgrunnen for NOU-en var i hovedsak å vurdere markedet og konkurransen. Dagens stabile apotek- og grossistmarked ser imidlertid ut til å ha noen fordeler, blant annet økt forsyningssikkerhet. Rapporten peker på noen utfordringer med dagens markedssituasjon, samtidig som det ikke foreslås radikale endringer man ikke vet utfallet av. 

Last ned pressemelding her. (DOCX, 245KB)

Les NOU-en her.

Les artikkel om NOU-en på Farmatid.