Farmaceutene har i samarbeid med Universitetet i Bergen og Apotekforeningen gjennomført en undersøkelse for å finne ut hvilke holdninger farmasøyter i primærapotek har til pasientens legemiddelliste (PLL), og på hvilken måte de tenker at PLL kan anvendes til pasientens beste.

Konklusjonen i rapporten er som følger: 

Apotekets tilgang til pasientens legemiddelliste bør føre til nye arbeidsrutiner, nye tjenester, og nyutviklet digital integrering som gir bedre utnyttelse av farmasøytisk kompetanse. Forbedret samhandling med lege og pasient trengs for at apotek på best mulig måte kan bidra til gode og trygge legemiddelbehandlinger.

Manpreet Kour Hans, farmasøyt Boots apotek Loddefjord, og Erik Fred Oscar Pomp, apoteker Boots apotek Loddefjord, har hatt hovedansvar for arbeidet.

Les mer om prosjektet her: Manpreet og Erik vil finne ut hvordan PLL bør brukes i apotekene

Les hele rapporten her. (DOCX, 484KB)

Vedlegg:
Intervjuguide (DOCX, 16KB)

Presentasjon (PPTX, 3MB)