Årets tariffkonferanse består av en ekstern og en intern del. Den eksterne delen blir strømmet, og vil være åpen for alle medlemmer. Den lukkede delen er kun åpen for inviterte.

Medlemmer som kun deltar på den åpne delen får ikke dekket lønnsbortfall eller utgifter som følge av deltakelse.

Målgruppe
FTV-grupper, HTV-grupper, plasstillitsvalgte i sykehusapotek og regionstillitsvalgte fra de tre kjedeapotekene, samt andre topptillitsvalgte.

Fagområde
Arbeidsrett. Lønnsforhandlinger. Organisasjon.

Læringsmål
Gjennom aktiv deltakelse og utveksling av erfaringer og forventninger, skal de deltakerne settes i stand til på best mulig vis å oppnå gode betingelser for sine medlemmer.

Kursbeskrivelse
Tariffkonferansen blir en blanding av at deltakerne får relevant informasjon og faglig påfyll knyttet til de kommende forhandlingene, samt virksomhetsvise gruppesesjoner. Den første dagen settes av til felles opplæring. Dag to setes av til virksomhetsvise arbeider med eget krav, under veiledning fra Farmaceutenes jurister.

Påmeldingsfrist 1. februar 2024

NB ved overtegning vil vi foreta en prioritering av deltakere.