Målgruppe
Farmaceutenes tillitsvalgte Direktoratet for medisinske produkter.

Fagområde
Lønn og tariff

Læringsmål
Opplæring og arbeid i forbindelse med hovedoppgjøret 2024, lokal lønnspolitikk og særavtaler i staten.

Kursbeskrivelse
Velkommen til internt arbeids- og opplæringsseminar for Farmaceutenes tillitsvalgte Direktoratet for medisinske produkter hvor med tema hovedoppgjøret 2024, lokal lønnspolitikk og særavtaler i staten.