Gjennom Styredagene setter Farmaceutene fokus på hvilke rettigheter og plikter man har som ansattrepresentant i virksomhetsstyrer. Vi inkluderer også foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte for de samme virksomhetene, og vil se på fordeler/ulemper ved å kombinere, eller skille, rollene. Vi tror uansette at FTV/HTV og ansattrepresentanter både kan og bør spille hverandre gode – til beste for virksomheten og arbeidstakerne/medlemmene.

Fagområde - Selskapsrett, Økonomi, Styrearbeid, Samhandling, Påvirkning

Målgruppe
  • Medlemmer av Farmaceutene som er valgt som ansattrepresentanter, eller vara, for styret i virksomheten der de er ansatt.
  • Medlemmer av Farmaceutene som planlegger å stille som ansattrepresentanter, eller vara, for styret i virksomheten der de er ansatt.
  • Farmaceutenes sentralstyremedlemmer.
  • Hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte i virksomheter der medlemmer av Farmaceutene er valgt som ansattrepresentanter, eller vara, for styret i virksomheten.

Det er begrenset med plasser, og ved overtegning vil vi prioritere medlemmer som pt innehar verv.

Læringsmål

Deltakerne skal få forståelse for hvilke roller som ligger i styrearbeid, styrets oppgaver, hvilke saker styret skal behandle, og hvilke forpliktelser og ansvar som følger av vervet.

Deltakerne skal videre får grunnleggende forståelse for budsjett og regnskapsrapporter, og generell risikoforståelse.

Deltakerne skal få grunnlag for å vurdere fordeler og ulemper ved at tillitsvalgt også innehar styreverv.

Foredragsholdere
  • Trygve Aas Olsen, Institutt for Journalistikk
  • Inger Marie Ellingsen, Styre og ledelse AS