Målgruppe

Alle tillitsvalgte ved Direktoratet for medisinske produkter

Fagområde

Lønn, tariff, lokal lønnspolitikk

Læringsmål

Bedre forståelse av formålet med lokal lønnspolitikk, forståelse for dagens løsning og muligheter for fremtidige løsninger tilpasset virksomhetens behov.

Kursbeskrivelse

Velkommen til eminar for alle tillitsvalgte ved Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Seminaret er en mulighet for de tillitsvalgte ved DMP til å lære mer om lokal lønnspoltikk og arbeide sammen for å se på hvordan denne skal se ut fremover og forberede seg i fellesskap til revisjon av lønnspolitikken i 2024. Det legges opp til foredrag og arbeid i mindre grupper med den lokale lønnspolitikken.