Kursbeskrivelse

Seminaret vil gi detakerne informasjon om hovedoppgjøret i staten 2024, det blir gitt informasjon om rammen for lønnsoppgjøret samt eventuelle endringer i hovedtariffavtalen.

Roar Thun Wægger vil holde foredrag om påvirkning og forhandlinger og hvordan den enkelte kan bruke dette til å jobbe langsiktig med egen lønnutvikling.

Etter den faglige delen blir det servert lunsj på Nedre foss gård.

Seminaret varer fra kl. 08.45 - 13.00 (Lunsj fra 11.00 - 13.00).

Målgruppe

Tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte ansatt i Direktoratet for medisinke produkter

Fagområde

Lønn og tariff, påvirking og forhandling

Læringsmål

Få kunnskap om hovedoppgjøret 2024 i staten.

Få kunnskap om forhandlinger og påvirkning.