Farmaceutenes representantskapsmøte 2023 arrangeres torsdag 8. juni på Sentralen i Oslo. Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Representantskapsmøtet begynner kl.10 og avsluttes kl.16. Fra kl.16 til kl.18 er det mingling og småmat.

Invitasjon er sendt ut til oppnevnte delegater. Husk å krysse av ved påmelding hvis du ønsker å delta på mingling og småmat. 

For mer informasjon se dokumentet: RS 2023 Møteinnkalling.

Påmeldingsfrist er 10.mai.

Dekning av eventuelle reiseutgifter, kun for oppnevnte delegater samt sentralstyrets medlemmer.